onsdag 11. november 2009

Caob da Praia

Cabo da Praia er Terceiras mest kjente våtmark. Den består av flere dammer og sumper, som reguleres av flo og fjære. Bildet over er tatt ved tilnærmet full flo, mens det kommer frem store mudderflater på fjære sjø.
Stedet ligger på et industriområde, noe det også bærer preg av i form av søppel, lukt og fyllinger, og en får bare håpe at det berger for videre utbygging.

Langnebbekkasinsnipe (Limnodromus scolopaceus)

To langnebbekkasinsniper har tilhold i sumpen for tiden. Denne er mer sjelden her enn sin nære slektning, kortnebbekkasinsnipe, i motsetning til ellers i Europa.
Ellers fikk vi med oss fuglekonge (Regulus regulus inermis), som er en underart som bare finnes på Terceira og Flores.
Nevnbare arter i dag: Storskarv 1, Blåvingeandeand 5, Toppand 2, Bonapartesnipe 2, Langnebbekkasinsnipe 2 og Fuglekonge 7

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar